Fraktion

AfD

Vorsitz: Lothar Mehlig
Stellv. Vorsitz: Christine Hoppe